Project co-ordinator:

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Jarná 13, 010 01 Žilina
Slovakia

e-mail: dobes@soaza.sk